Elektroterapi

Elektroterapi innbefatter ofte interference terapi, ultralyd eller laser. Felles for alle disse formene for behandling, er at de øker den lokale blodgjennomstrømningen i et område.

Dette oppnås enten ved at behandlingen virker inn direkte på blodåren slik at disse utvider seg, eller ved at man påvirker nerveforsyningen til muskulaturen i blodårene slik at disse igjen gir beskjed til blodårene om å utvide seg.

Elektroterapi har en smertelindrende effekt, og kan benyttes på både kroniske og akutte plager. Denne behandlingen er ofte effektiv i forbindelse med andre former for behandling, og blir eksempelvis benyttet av fysioterapeuter som en tilleggsbehandling.

 

    Besøk oss på