Trygderefusjon

Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettighet. Stønaden er 125 kroner for førstegangsundersøkelse og 61 kroner per behandling opptil fjorten behandlinger per år. Stønad gis uavhengig av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege. (Se HELFO.)

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester. Stønaden vil derfor normalt bare dekke en mindre del de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men reiseutgifter inngår i egenandelstak 1 (se www.nav.no).

    Besøk oss på